Số lượng người sử dụng Bigo Live để trình diễn trực tiếp tăng lên ngày càng nhiều, trong đó một số diễn viên muốn thu hút được nhiều hơn khán giả và sẵn sàng tiết lộ mọi thứ, bao gồm cả...